LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA SĄJUNGOS KONKURSAS „BE SLENKSČIŲ” – UNIVERSALUS PROJEKTAVIMAS VISIEMS

Teksto dydis:

LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA SĄJUNGOS KONKURSAS „BE SLENKSČIŲ” – UNIVERSALUS PROJEKTAVIMAS VISIEMS
2012 lapkr. 30 16:26

Konkurso nuostatai 

Konkurso tikslas – įvertinti konkursui pateiktus raštinius darbus ir fotografijas, išrinkti geriausius metų rašto darbų ir fotografijų autorius ir skatinti žiniasklaidą formuoti objektyvią piliečių nuomonę apie visų žmonių lygias galimybes aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, naudojantis universalaus dizaino principais aplinkos ir gaminių projektavimo procesuose. Skleisti visuomenėje idėjas, informaciją apie tinkamos aplinkos kūrimą ne tik neįgaliesiems, bet ir pagyvenusiems žmonėms, tėvams, vežantiems vaikus vežimėliuose, turistams, traukiantiems lagaminus bei kitiems, turintiems sunkumų judėti bei suvokti viešai pateikiamą informaciją.

2012 m. konkurso tema „Be slenksčių“ – universalus projektavimas visiems”. 

Konkurso sąlygos:

Konkurse gali dalyvauti dienraščių, rajoninių laikraščių, specializuotų laikraščių, žurnalų, interneto svetainių žurnalistai, bei laisvai samdomi žurnalistai.  

Konkursui pateikiami darbai – straipsniai, fotografijos – turi būti publikuoti nuo 2012 m. liepos 1 dienos iki 2012 m. gruodžio 10 dienos.  

Konkurso dalyviai, pristatydami konkursui savo darbus, privalo raštu pateikti autoriaus vardą, pavardę, darbovietę, kontaktinius duomenis, nurodyti straipsnio publikavimo datą, pavadinimą, leidinį. 

Publikacijos (leidiniai), turi būti iki 2012 m. gruodžio 10 dienos siunčiami paštu arba pristatomi tiesiogiai į Lietuvos žmonių su negalia sąjungą, Gėlių g. 7, LT – 01137, Vilnius. Kontaktiniai asmenys: Ginta Žemaitaitytė, mob. 8 652 42652; Rūta Čepienė, mob. 8 687 52106. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, savo ruožtu, persiųs konkursinių publikacijų kopijas vertinimui Aktyvių mamų sambūriui ir Pensininkų sąjungos bendrijai „Bočiai“. 

Konkursą organizuoja Lietuvos žmonių su negalia sąjunga. 

Laureatus išrenka Darbų vertinimo komisija – Lietuvos žmonių su negalia sąjungos, Aktyvių mamų sambūrio ir Pensininkų sąjungos bendrijos „Bočiai“ atstovai. Vertinimo komisijos nariai negali dalyvauti konkurse. 

Už darbus, atitinkančius konkurso vertinimo kriterijus, žurnalistai bus apdovanoti piniginėmis premijomis, diplomais. Savivaldybės, aktyviausiai propaguojančios ir įgyvendinančios universalaus projektavimo visiems principą savo gyvenamojoje aplinkoje, bus apdovanotos padėkos raštais bei atminimo dovanomis. Apdovanojimai ir diplomai bus įteikiami per konferenciją „Universalus projektavimas visiems“ 2012 m. gruodžio mėnesį. 

Apdovanojimų kategorijos:

Straipsniai/-is dienraščiuose, savaitraščiuose, apskričių ar rajonų laikraščiuose, stambiuose, gerai žinomuose tinklalapiuose („Delfi”, „Supermama” ir pan.), straipsnių ciklas ar straipsnis žurnale;

Pastovi rubrika/skiltis ar skyrelis spaudoje;

Fotografijų ciklas laikraštyje ar žurnale.

Piniginis prizinis fondas bus padalytas taip: pirmas prizas – 1750 Lt, antras prizas – 1250 Lt, trečias ir ketvirtas prizai – po 1000 Lt. 

Vertinimo kriterijai  

1. Informacijos visuomeninė reikšmė, aktualumas.

2. Savalaikio (išankstinio) universalių erdvių, pritaikytų specialių poreikių žmonėms – neįgaliesiems, tėvams su vaikais vežimėliuose, senjorams, turistams su lagaminais ir t.t. – kūrimo propagavimas.

3. Atsakomybės už savo ir savo valstybės piliečių patogios aplinkos kūrimą deklaravimas.

4. Visuomenės kvietimas diskusijoms, švietimas.

6. Originalumas ir meniškumas, pateikimo patrauklumas.

7. Tikslumas, konkretumas ir objektyvumas. 

Konkurso sąlygos viešai skelbiamos Lietuvos žmonių su negalia sąjungos tinklalapiuose, skelbiamos naujienų agentūroje BNS, platinamos elektroniniu paštu. 

Daugiau informacijos: Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, Ginta Žemaitaitytė, viceprezidentė, mob. 8 652 42652, el. paštas: ginta@negalia.lt; Rūta Čepienė, mob. 8 687 52106, el. paštas: ruta.cepe@gmail.com.

Komentuoti